Welkom op de website van NOËLLA BORGHLEVENS

Contextueel psychotherapeute

ONDERWEG, IN VERTROUWEN NAAR VERBINDING

 

Wie ben ik

Ik startte mijn professionele loopbaan als kinesitherapeute. Gedurende 12 jaar heb ik dit beroep graag uitgeoefend. Tijdens dit traject botste ik meer en meer op het feit dat lichamelijke klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak vaak een emotionele, psychische aanleiding of gevolg hebben. Het lichaam zegt wat er met woorden nog niet of niet meer verteld kan worden. 6 jaar geleden ben ik gestopt als kinesitherapeute om als thuisbegeleidster te gaan werken  in gezinnen waar één of meer kinderen een beperking hebben.

Vanuit deze ervaringen en ook vanuit mijn eigen groeiproces heb ik ervoor gekozen om mijn hulpverleningsmandaat meer uit te breiden naar het psychische aspect van ons bestaan.

Ik studeerde af als contextueel therapeute bij Leren over Leven in Antwerpen.

 

De praktijk

Wat is contextuele therapie.

Contextuele therapie is een therapeutische benadering waarbij de mens als relationeel wezen centraal staat. Het is door in relatie te staan met anderen dat we kunnen zijn wie we zijn. Deze verbondenheid geeft weer wie je bent in jouw specifieke leefomstandigheden.

De context omvat de verbondenheid die er is met je ouders, grootouders, partner, kinderen, en andere (familie)relaties. Ze is dus intergenerationeel.

Problemen en levensvragen kunnen daarom niet los gezien worden van wat we van onze ouders, grootouders geleerd hebben en hoe we dit ook doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,… Anderzijds is onze context ook vaak een bron waar we veel kracht uit kunnen halen. Wat is jouw rol in deze context?

Contextuele therapie is een herstellende en preventieve manier van werken omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. De therapeut heeft daarbij oog voor de loyaliteit die we hebben naar onze ouders en grootouders, voor de rechtvaardigheid en de betrouwbaarheid in oude en nieuwe relaties.

Het ruimte geven aan gevoelens of gedachten en hier  woorden aan geven is het begin om terug in vertrouwen tot  verbinding te komen.

 

Voor wie

-          Individuele therapie

-          Relatietherapie

-          Gezinstherapie

 

Welke hulpvragen kunnen aan bod komen

-          Depressie, somberheid

-          Burn-out, stress

-          Identiteitsvragen, je voelt je onzeker, verlegen, minderwaardig

-          Emotioneel, lichamelijk, seksueel misbruik

-          Intrafamiliaalgeweld

-          Trauma verwerking

-          Verwaarlozing

-          Verslavingsproblematiek

-          Ziekte of handicap

-          Rouw en rouwverwerking

-          Loyaliteitsconflicten

-          Opvoedingsproblemen

-          Communicatieproblemen

-          Moeilijkheden om jezelf af te bakenen of beslissingen te nemen

-          Eenzaamheid

-          Ö

 

 

  
 
  Site Map