Wie ben ik?

Ik startte mijn professionele loopbaan als kinesitherapeute. Gedurende 12 jaar heb ik dit beroep graag uitgeoefend. Tijdens dit traject botste ik meer en meer op het feit dat lichamelijke klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak vaak een emotionele, psychische aanleiding of gevolg hebben. Het lichaam zegt wat er met woorden nog niet of niet meer verteld kan worden. In 2007 ben ik gestopt als kinesitherapeute om als thuisbegeleidster te gaan werken  in gezinnen waar één of meer kinderen een beperking hebben.

Vanuit deze ervaringen en ook vanuit mijn eigen groeiproces heb ik ervoor gekozen om mijn hulpverleningsmandaat meer uit te breiden naar het psychische aspect van ons bestaan. 

Ik studeerde af als contextueel therapeute bij Leren over Leven in Antwerpen. 
Afspraken worden telefonisch gemaakt.
Ik ben bereikbaar elke weekdag van 8.00u tot 9.00u, van 12.30u tot 13.30u en van 17.00u tot 18.00u.

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek luister ik naar jouw vragen of noden en geef ik informatie over hoe een therapie proces er kan uitzien.
De duur van een gesprek is maximum één uur voor individuele therapie en maximum anderhalf uur voor relatie- en gezinstherapie.
Voor individuele therapie betaal je 45 euro, voor relatie- en gezinstherapie betaal je 60 euro.

De Praktijk

Wat is contextuele therapie?
Contextuele therapie is een therapeutische benadering waarbij de mens als relationeel wezen centraal staat. Het is door in relatie te staan met anderen dat we kunnen zijn wie we zijn. Deze verbondenheid geeft weer wie je bent in jouw specifieke leefomstandigheden.

De context omvat de verbondenheid die er is met je ouders, grootouders, partner, kinderen, en andere (familie)relaties. Ze is dus intergenerationeel. 

Problemen en levensvragen kunnen daarom niet los gezien worden van wat we van onze ouders, grootouders geleerd hebben en hoe we dit ook doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,… Anderzijds is onze context ook vaak een bron waar we veel kracht uit kunnen halen. Wat is jouw rol in deze context?
Contextuele therapie is een herstellende en preventieve manier van werken omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. De therapeut heeft daarbij oog voor de loyaliteit die we hebben naar onze ouders en grootouders, voor de rechtvaardigheid en de betrouwbaarheid in oude en nieuwe relaties. 

Het ruimte geven aan gevoelens of gedachten en hier  woorden aan geven is het begin om terug in vertrouwen tot  verbinding te komen.

Voor wie?

 • Individuele therapie
 • Relatietherapie
 • Gezinstherapie
Welke hulpvragen kunnen aan bod komen?
 • Depressie, somberheid
 • Burn-out, stress
 • Identiteitsvragen, je voelt je onzeker, verlegen, minderwaardig
 • Emotioneel, lichamelijk, seksueel misbruik
 • Intrafamiliaalgeweld
 • Trauma verwerking
 • Verwaarlozing
 • Verslavingsproblematiek
 • Ziekte of handicap
 • Rouw en rouwverwerking
 • Loyaliteitsconflicten
 • Opvoedingsproblemen
 • Communicatieproblemen
 • Moeilijkheden om jezelf af te bakenen of beslissingen te nemen
 • Eenzaamheid
 • Enz.
Noëlla Borghlevens
Praktijk voor psychotherapie
Onderweg, in vertrouwen naar verbinding
Steenweg op Mol 129
2360 Oud-Turnhout
0476/56.42.47
noella.borghlevens@telenet.be

 • Reload